MENU
 

 

BORANG OSC

Manual Agensi OSC 3.0

Manual Pemohon OSC 3.0

 

JABATAN PERANCANG BANDAR
1 Permohonan Kebenaran Merancang - (KM, KM+PU, KM+PP, KM+INDUK)(Kebenaran Merancang + Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat), Kebenaran Merancang + Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula), Kebenaran Merancang Pelan Induk dan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan)
1a Borang A (KM)
1b Prescribe List – JPBD
1c Arahan Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil.4/2013
1d Borang Pra Semakan Aspek Landskap Bagi Permohonan KM
2 Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Di Dalam Kawasan Pelan Induk) - (KM/Pendirian)
2a Borang A (KM/Pendirian)
2b Borang Pra Semakan Aspek Landskap Bagi Permohonan KM
3 Permohonan Kebenaran Merancang Telekomunikasi - (KM/TELCO)
3a Borang A (KM/Telco)
3b Borang Pra Semakan Aspek Landskap Bagi Permohonan KM
4 Permohonan Kebenaran Merancang Kerja Kejuruteraan - (KM/KK)
4a Borang A (KM/KK)
4b Borang Pra Semakan Aspek Landskap Bagi Permohonan KM
5 Permohonan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad - (KM/BS)
5a Borang A (KM/BS)
5b Borang Pra Semakan Aspek Landskap Bagi Permohonan KM
6 Permohonan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (Penginapan Pekerja)
6a Borang A - Permohonan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (Penginapan Pekerja)
7

Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Bangunan Sediaada Untuk Tujuan Institusi Tahfiz (Pemutihan)

Permohonan Bagi Tujuan Menukar Kegunaan Bangunan (Institusi Tahfiz-Pemutihan)

Borang Pengecualian Kebenaran Merancang Bagi Permohonan Institusi Tahfiz Di Kawasan Majlis Perbandaran Selayang

8 Permohonan Pindaan Kebenaran Merancang - (KM/PIN)
8a Borang Jabatan Perancang Bandar – Borang Permohonan Untuk Pindaan Kebenaran Merancang
9 Permohonan Perlanjutan Kebenaran Merancang - (KM/LJT)
9a Borang B – Permohonan Bagi Perlanjutan / Perlanjutan Tambahan Kebenaran Merancang
10 Permohonan  Nama Taman / Bangunan - (NT / NB)
10a Borang Jabatan Perancang Bandar - Borang Permohonan Nama Taman / Bangunan
11 Permohonan Nama Jalan Dan Alamat - (NJA)
11a Borang Jabatan Perancang Bandar – Borang Permohonan Nama Jalan Dan Alamat
12 Permohonan Kebenaran Merancang (Program Pematuhan Syarat Dan Penguatkuasaan Kilang Tanpa Kebenaran) (KM/KTK)
12a Borang Jabatan Perancang - Borang Permohonan Kebenaran Merancang (Program Pematuhan Syarat Dan Penguatkuasaan Kilang Tanpa Kebenaran)
13 Permohonan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (Program Pematuhan Syarat Dan Penguatkuasaan Kilang Tanpa Kebenaran) (KM/BS(KTK))
13a Borang Jabatan Perancang - Borang Permohonan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (Program Pematuhan Syarat Dan Penguatkuasaan Kilang Tanpa Kebenaran)

 

JABATAN KEJURUTERAAN
1 Permohonan Pelan Kerja Tanah - (KT)
1a Borang Maklumat Permohonan, KT-1, KT-2 & KT-3
2 Permohonan Pelan Kerja Tanah Kecil - (KT/K)
2a Borang KT1 KT2 KT3 D - Permohonan Kerja Tanah Kecil
3 Permohonan Pelan Jalan dan Perparitan - (JP)
3a Borang Maklumat Permohonan, JP-1, JP-2 & JP-3
3b Pelan Detail JP
3c Borang JP-4 hingga JP-7 (mula kerja – siap kerja)
4 Permohonan Pelan Lampu Jalan - (LJ)
4a Borang Maklumat Permohonan, LJ-1, LJ-2 & LJ-3
4b Pelan Detail Lampu Jalan
4c Fedder Pillar Plan
4d Fedder Pillar With Cage Plan
5 Pengemukaan Borang B – Kerja Tanah - (Borang B (KT))

 

JABATAN BANGUNAN
A Borang OSC Permohonan Jabatan Bangunan
1 Permohonan Pelan Bangunan - (PB)
2 Permohonan Pindaan Kepada Pelan Kelulusan – Pelan Bangunan - (PB/PIN)
3 Permohonan Tambahan Dan Pindaan Kepada Bangunan Sedia Ada - (PB/TAM)
4 Permohonan Bangunan Sementara - (BS)
4a Borang Jabatan Bangunan - Borang Permohonan Maklumat Projek Dan Kiraan Fee Bagi Bangunan Sementara
5 Permohonan Telekomunikasi - (TELCO)
5a Senarai Semak Ulasan Pelan Bangunan Permohonan Telekomunikasi - ISO/MPS/JB/02 (1) – Permohonan Telekomunikasi (OSC 3.0)
5b Lampiran A – TELCO
5c Lampiran B – TELCO
6 Pengemukaan Borang B – Pelan Bangunan - (Borang B (PB))
7 Pengemukaan Laporan Siap Kerja, Borang G1 - G21 dan Borang F - (CCC)
B Borang Jabatan Bangunan
1 Borang Senarai Semak Ulasan Pelan Bangunan - ISO/MPS/JB/01 (1) – Permohonan Pelan Bangunan (OSC 3.0)
2 Lampiran A – Borang A
3 Lampiran B – Slide Show
4 Lampiran C – Format Tajuk
5 Lampiran D – Contoh Consent Letter
6 Lampiran E – Jadual Kiraan
7 Lampiran F – Formula Kiraan
8 Lampiran G – Senarai Semak Ulasan Universal Design Permohonan Pelan Bangunan
9 Senarai Lampiran

 

JABATAN LANDSKAP
1 Permohonan Pelan Landskap (LAN)
1a Borang SSKL – Senarai Semak Kelulusan Pelan Landskap
1b Borang MP – Borang Maklumat Permohonan
1c Borang SSPL, PPL, SSSL & PSL - Borang Pemeriksaan Landskap & Serahan Landskap
1d Yuran Proses Landskap
1e Borang Cagaran Penyelenggaraan Landskap
1f Surat Aku Janji Cagaran Landskap
1g Senarai Semak KPKT - Lampiran 5 dan 5A Jabatan Landskap
2 Garis Panduan Permohonan Kelulusan Landskap
3 Lain-Lain Borang Jabatan Landskap
3a Permohonan Kelulusan Entry Statement
3b Permohonan Kelulusan Pelan Pindaan – Lulus Syarat
3c Permohonan Kelulusan Pelan Lanjut Tempoh
3d Permohonan Pelan As-Built
3e Permohonan Kelulusan Pindaan Atas Pelan Lulus (Perubahan Major)
3f Permohonan Kelulusan Pindaan Atas Pelan Lulus (Perubahan Minor)
3g Borang Pra Semakan Aspek Landskap Bagi Permohonan KM

 

SENARAI SEMAK KPKT
1 Jabatan Perancangan PBT
2 Jabatan Bangunan PBT
a Lampiran 3A pindaan – Jabatan Bangunan
3 Jabatan Kejuruteraan PBT
a Lampiran 3A pindaan – Jabatan Kejuruteraan
4 Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)
5 Jabatan Alam Sekitar (JAS)
6 Tenaga Nasional Berhad (TNB)
7 Suruhanjaya Dan Komunikasi Malaysia (SKMM)
a Lampiran 3 pindaan – SKMM
b Maklumat Tambahan SKMM
c Lampiran I – Contoh Surat Perakuan SKMM
8 Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
a Lampiran 4 – JPS pindaan
b Maklumat Tambahan JPS
c Lampiran I – Contoh Surat Perakuan JPS
9 Indah Water Konsortium (IWK)
a Lampiran 2 pindaan - IWK
b Lampiran 2A pindaan – IWK
c Lampiran 2(i) pindaan – IWK
d Lampiran 2A(i) pindaan – IWK
e Lampiran 3 pindaan – IWK
f Lampiran 3(i) pindaan – IWK
g Maklumat Tambahan IWK
h Lampiran I – Contoh Surat Perakuan IWK
10 Pentadbiran Tanah Negeri (PTD)
11 Jabatan Kerja Raya (JKR)
a Lampiran 2A pindaan - Jabatan Kerja Raya (JKR)
12 Pihak Berkuasa Air Negeri (SYABAS)
a Lampiran 2 pindaan - PBAN
13 Lembaga Urus Air Selangor (LUAS)
14 Jabatan Perancang Bandar Dan Desa (JPBD)
a Jabatan Perancang Bandar Dan Desa (JPBD) Versi 1 (Lampiran 2)
b Jabatan Perancang Bandar Dan Desa (JPBD) Versi 2
c Lampiran 2A - JPBD pindaan
15 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM)
a Lampiran 3A pindaan
b Maklumat Tambahan JBPM
16 Jabatan Landskap PBT
17 Seperator
a Seperator Jabatan Dalaman
b Seperator Jabatan Luaran