MENU
 

Jabatan Teknologi Maklumat MPS bertanggungjawab mengendalikan 4 aktiviti utama iaitu mengurus dan menyelaras terhadap keperluan perkakasan ICT, sistem aplikasi, sistem rangkaian komputer dan keselamatan pangkalan data Majlis. Jabatan Teknologi maklumat diketuai oleh En. Hasmawi Bin Mat Junit sebagai Pengarah jabatan dengan dibantu 20 orang kakitangan di bawah beliau.

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

Jabatan Teknologi Maklumat MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti seperti berikut :

  • Merancang dan mengurus aktiviti perkomputeran majlis seperti keselamatan ICT, Jaringan rangkaian dan pembekalan peralatan komputer Majlis.
  • Merancang, merekabentuk dan membangunkan sistem aplikasi untuk menyokong operasi Majlis.
  • Mengurus dan mentadbir dan pengoperasian pusat data

 

 

pengarah_it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.