MENU
 

Jabatan Penguatkuasa dan Keselamatan MPS berperanan dalam menguatkuasakan undang-undang selaras dengan peruntukan Undang-Undang Kecil, Akta dan Enakmen yang telah diwartakan serta yang sedang digunapakai oleh Majlis. Jabatan ini diketuai oleh Puan Norhayati binti Ahmad dan dibantu oleh seramai 165 orang kakitangan yang merangkumi anggota penguatkuasa, anggota keselamatan dan kakitangan pentadbiran. Jabatan ini dibahagikan kepada 3 bahagian utama iaitu Bahagian Pengoperasian, Bahagian Penguatkuasaan dan Bahagaian Pentadbiran mengikut fungsi dan tanggungjawab yang berkaitan.

 

Fungsi dan Tanggungjawab

 

1. Bahagian Pengoperasian

 • Merangkumi 7 unit: Unit Tindakan Khas (UTK), Unit Pantas, Unit Tunda, Unit Siasatan (IO), Unit Malam, Unit Logistik, dan Unit Kutipan Hasil.
 • Merancang, menyelaras dan mengambil tindakan penguatkuasaan (notis/kompaun/sita) terhadap kesalahan yang didapati bersangkut di bawah seksyen yang berkaitan.
 • Merancang, menyelaras dan mengambil tindakan awal terhadap keadaan kecemasan yang disebabkan oleh bencana alam.
 • Mengurus, menyelaras dan menyediakan kertas siasatan terhadap tindakaan penguatkuasaan yang telah diambil oleh anggota untuk dimajukan kepada jabatan berkaitan bagi tindakan selanjutnya.
 • Merancang, mengurus dan menyelaras tindakan berkaitan pengurusan peralatan logistik dan stor barang rampasan/sitaan jabatan (terimaan, simpanan, tuntutan, rayuan, pelupusan).
 • Merancang dan mengurus kutipan pembayaran bagi setiap kompaun yang telah dikeluarkan oleh anggota agar dijelaskan oleh orang kena kompaun (okk) mengikut kadar yang berkaitan.
 • Menyiasat dan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap aduan berkaitan kenderaan terbiar, halangan kenderaan, kegiatan pembuangan sampah haram, dan aduan awam yang diterima oleh jabatan.
 • Menjalankan tugas kawalan keselamatan terhadap tetamu VVIP / VIP dalam program / aktiviti yang dianjurkan oleh Majlis.
 • Membantu Bahagian Penguatkuasaan jabatan dalam operasi bersepadu.

 

2. Bahagian Penguatkuasaan

 • Merangkumi 6 zon: Zon Gombak 1, Zon Gombak 2, Zon Rawang 1, Zon Rawang 2, Zon Selayang, dan Zon Kepong.
 • Merancang, menyelaras dan menjalankan rondaan dan pemantauan harian di kawasan dan zon berkaitan.
 • Merancang, menyelaras dan mengambil tindakan penguatkuasaan (notis/ kompaun/sita) terhadap kesalahan yang didapati bersangkut di bawah seksyen yang berkaitan mengikut kawasan dan zon berkaitan.
 • Menyiasat dan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap aduan awam yang diterima oleh jabatan.
 • Menjalankan tindakan penguatkuasaan dalam operasi bersepadu.
 • Memantau dan menurunkan iklan yang tidak mempunyai permit/lesen berkaitan.
 • Menjalankan tugas kawalan lalulintas, parkir, keselamatan orang awam dan keselamatan ke atas aset dan harta Majlis dalam program/aktiviti yang dianjurkan oleh Majlis.

 

3. Bahagian Pentadbiran

 • Merangkumi 7 unit: Unit Aduan, Unit Bantuan Jabatan MPS, Unit Disiplin, Unit Keselamatan, Unit CCTV, Unit Pentadbiran, danUnit Pemandu.
 • Menyelaras, mengurus dan memantau aduan awam yang diterima jabatan melalui sistem aduan MPS.
 • Membantu jabatan berkaitan dalam kawalan keselamatan.
 • Merancang, mengurus dan menyelaras keperluan tindakan berkaitan dengan CCTV Majlis dan KPKT.
 • Merancang, menyelaras dan menjalankan tugas kawalan lalulintas, parkir, keselamatan orang awam serta kawalan keselamatan ke atas aset dan harta Majlis.
 • Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau perjalanan harian jabatan dari aspek dokumentasi, aktiviti jabatan, tuntutan dan bajet jabatan dan perihal yang membabitkan keperluan anggota jabatan.
 • Mengurus, menyelaras dan memantau penggunaan jentera berat (lori / lori tunda) mengikut keperluan semasa jabatan.
Side Panel Penguatkuasa