MENU

Jabatan Pelesenan MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti mengurus permohonan lesen premis/ penjaja dan permit sementara, mengurus pembaharuan lesen dan penguatkuasaan undang-undang kecil pelesenan. 

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

1. BAHAGIAN LESEN PREMIS & IKLAN

  • Menyelaras dan melaksana permohonan lesen premis perniagaan dan iklan.
  • Menyelaras dan melaksana permohonan lesen kritikal.
  • Menyelaras dan melaksana permohonan lesen visual papan iklan luaran (billboard) dan iklan menara setiang (unipole).
  • Menyelaras dan melaksana permohonan lesen serta-merta.

 

2. BAHAGIAN PENGURUSAN PENJAJA

  • Menyelaras dan melaksana permohonan lesen penjaja.
  • Menyelaras dan melaksana permohonan permit sementara.
  • Menyelaras dan melaksana permohonan permit khas perayaan.

 

3. BAHAGIAN PENTADBIRAN & PEMATUHAN

  • Merancang dan melaksana operasi penguatkuasaan lesen.
  • Menyelaraskan aduan jabatan.
  • Menguruskan hal-hal pentadbiran serta aktiviti jabatan.

 

Sidepanel Pengarah Jabatan Pelesenan 032023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.