MENU

 

  Nama : 
Jawatan : Yang Dipertua
Tel : 03-6126 5802
Emel : 
TYDP Adi Faizal Ahmad Tarmizi Nama : Tuan Adi Faizal bin Ahmad Tarmizi A.M.S. , P.P.T.
Jawatan : Timbalan Yang Dipertua
Tel : 03-6126 5804
Emel : adifaizal[at]mps.gov.my
Nama : Pn. Mazurah Binti Mohamed
Jawatan : Pengarah Jabatan Khidmat Pengurusan
Tel : 03-6126 5812
Emel : mazurah.mohamed[at]mps.gov.my
Nama : Tn. Hj. Azhar Bin Samsuri
Jawatan : Pengarah Jabatan Perbendaharaan / Penolong Setiausaha
Tel : 03-6126 5953
Emel : azhar.samsuri[at]mps.gov.my
Pengarah Undang-Undang Nama : Pn. Suhaila Binti Abdul Hamid
Jawatan : Penasihat Undang-Undang
Tel : 03-6126 5875
Emel : suhaila[at]mps.gov.my
Nama : En. Hairudin Bin Daud
Jawatan : Pengarah Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Tel : 03-6126 5904
Emel : hairudin.daud[at]mps.gov.my
Nama : Pn. TPr. Noriza Binti Bahari
Jawatan : Pengarah Jabatan Perancang Bandar
Tel : 03-6126 5865
Emel : noriza.bahari[at]mps.gov.my
Nama : En. Mohamad Zin Bin Masoad
Jawatan : Pengarah Jabatan Korporat
Tel : 03-6126 5824
Emel : mzin.masoad[at]mps.gov.my
Nama : Tn. Ir. Hj. Shaiful Nor Aidil Bin Mohd Jaya
Jawatan : Pengarah Jabatan Kejuruteraan
Tel : 03-6126 5883
Emel : shaifulaidil[at]mps.gov.my
Nama : En. TPr Affendei Bin Samingan
Jawatan : Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat
Tel : 03-6126 5809
Emel : affendei.samingan[at]mps.gov.my
Pengarah Bangunan Nama : Tn. Hj. Mohd Syukri Bin Abdullah Zawawi
Jawatan : Pengarah Jabatan Bangunan
Tel : 03-6126 5842
Emel : msyukri.zawawi[at]mps.gov.my
Nama : Pn. Sr. Norshima Binti Norzlan
Jawatan : Pengarah Jabatan Audit Dalam
Tel : 03-6126 5833
Emel : norshima.norzlan[at]mps.gov.my
Nama : Pn. Norhayati Binti Ahmad
Jawatan : Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan
Tel : 03-6126 6003
Emel : norhayati.ahmad[at]mps.gov.my
Nama : En. LAr. Mokhtar Affandi Bin Abdul Ghani
Jawatan : Pengarah Jabatan Landskap
Tel : 03-6126 6014
Emel : mokhtaraffandi.abdghani[at]mps.gov.my
  Nama : 
Jawatan : Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat
Tel : 03-6126 5945
Emel : 
Ahmad Faisal bin Badiuzaman Nama : En. Ahmad Faisal Bin Badiuzaman
Jawatan : Pengarah Jabatan Penguatkuasa dan Keselamatan
Tel : 03-6126 6010
Emel : faisal_badiuzaman[at]mps.gov.my
Nama : Pn. Zulaina Binti Abu Talib
Jawatan : Pengarah Jabatan Pelesenan
Tel : 03-6126 5934
Emel : zulaina.abutalib[at]mps.gov.my
Nama : En. Shamsul Azlan Bin Mohamad Anuar
Jawatan : Pengarah Pusat Setempat (OSC)
Tel : 03-6126 5924
Emel : shamsulazlan.manuar[at]mps.gov.my
Nama : En. Sr. Mohd Asraf Bin Mat Yajid
Jawatan : Pengarah Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB)
Tel : 03-6126 5933
Emel : mohdasraf.myajid[at]mps.gov.my
zanariah Nama : Pn. Zanariah Binti Mad Zain
Jawatan : Pengarah Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan
Tel : 03-6126 5838
Emel : zanariah.mdzin[at]mps.gov.my
Abdul Majid Hassan Ibrahim Nama : En. Abdul Majid Bin Hassan Ibrahim
Jawatan : Ketua Bahagian Urus Setia
Tel : 03-6126 5859
Emel : abdulmajid.hassanibrahim[at]mps.gov.my
Nama : En. Rozaihan Bin Ramli
Jawatan : Ketua Unit Integriti
Tel : 03-6126 5820
Emel : rozaihan.ramli[at]mps.gov.my