MENU
 

Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB) MPS bertanggungjawab mengendalikan 3 aktiviti utama iaitu mendaftar profil kawasan pemajuan, penubuhan JMB/panggilan JMB/panggilan mesyuarat pertama JMB dan pendaftaran serta perakuan JMB. 

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB) MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti seperti berikut :

  • Mengurus dan mengawal selia penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) bagi pengurusan dan penyenggaraan harta bersama skim pemajuan berstrata.
  • Menguatkuasakan peruntukan undang-undang Akta 663 dan Bahagian VI dan VII dalam Akta 318 dan Akta 757.
  • Melapor status Badan Pengurusan dan skim pemajuan ke Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) / Kerajaan Negeri dan agensi yang berkaitan.

 

Side Panel COB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.