MENU
 

Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB) MPS bertanggungjawab mengendalikan 3 aktiviti utama iaitu mendaftar profil kawasan pemajuan, penubuhan JMB/panggilan JMB/panggilan mesyuarat pertama JMB dan pendaftaran serta perakuan JMB. Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB) diketuai oleh Tuan Sr. Mohd Asraf bin Mat Yajid sebagai pengarah jabatan dengan dibantu seramai 12 orang kakitangan.

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB) MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti seperti berikut :

  • Mengurus dan mengawal selia penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) bagi pengurusan dan penyenggaraan harta bersama skim pemajuan berstrata.
  • Menguatkuasakan peruntukan undang-undang Akta 663 dan Bahagian VI dan VII dalam Akta 318 dan Akta 757.
  • Melapor status Badan Pengurusan dan skim pemajuan ke Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) / Kerajaan Negeri dan agensi yang berkaitan.

 

Side Panel COB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.