MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan

 

  Jabatan JAN '23 FEB '23 MAC '23 APR '23 MEI '23 JUN '23 JUL '23 OGO '23 SEP '23 OKT '23 NOV '23 DIS '23
Jabatan Khidmat  Pengurusan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Perbendaharaan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Perundangan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Perancang Bandar Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Korporat Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Kejuruteraan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Bangunan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Pelesenan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Penguatkuasa Dan Keselamatan  Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Landskap Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Teknologi Maklumat Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Pembangunan Masyarakat   Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Audit Dalam Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Pusat Setempat (OSC) Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB) Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Jabatan Kontrak & Ukur Bahan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Bahagian Urusetia Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    
Unit Integriti Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF    

 

**Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan MPS berikut dipaparkan setiap suku tahun.