MENU
 

Pencapaian Piagam Pelanggan

 

  Jabatan OGO SEP OKT
Jabatan Khidmat  Pengurusan

Jabatan Perbendaharaan

Jabatan Perundangan

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

Jabatan Perancang Bandar

Jabatan Korporat

Jabatan Kejuruteraan

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan

Jabatan Bangunan

Jabatan Pelesenan

Jabatan Penguatkuasa Dan Keselamatan 

Jabatan Landskap

Jabatan Teknologi Maklumat

Jabatan Pembangunan Masyarakat  

Jabatan Audit Dalam

Jabatan Pusat Setempat (OSC)

Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Jabatan Kontrak & Ukur Bahan

Bahagian Urusetia

 

**Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan MPS berikut dipaparkan setiap suku tahun.