MENU
 

 

Visi

Majlis Perbandaran Selayang Peneraju Pengurusan Cemerlang Ke Arah Perbandaran Mampan.

 

Misi

Memperkasa Pengurusan Perbandaran Kepada Seluruh Warga Selayang Melalui Perkhidmatan Bertaraf 5 Bintang Ke Arah Pembentukan Komuniti Sejahtera.

 

Moto

"MAMPAN, PROGRESIF, SEJAHTERA"

Mampan Progresif Sejahtera

Mampu terus berkembang untuk mencapai tahap prestasi yang lebih baik.

Sentiasa bergerak maju ke arah pembaikan dan kemajuan.

Mewujudkan suasana yang aman, harmoni dan selesa.

 

Objektif

Objektif MPS merujuk kepada berikut:

a) Memberi dan meningkatkan perkhidmatan perbandaran;

b) Menyedia dan menyelenggara kemudahan infrastruktur;

c) Menyusun dan mengawasi pembangunan melalui kawasan pembangunan yang teratur serta terancang;

d) Menyedia dan menyelenggara kemudahan taman dan rekreasi;

e) Mewujudkan suasana kecantikan kawasan selaras dengan objektif untuk menjadikan kawasan Majlis sebagai "Kawasan Taman Dalam Bandar";

f) Mengeratkan perpaduan di antara rakyat di samping mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab dan berdisiplin;

g) Memainkan peranan di dalam usaha Kerajaan Negeri untuk menarik aspek perindustrian, perancangan perumahan kos rendah dan program-program menggiatkan pelancongan.