MENU
 

2021

BIL.

NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN

ACARA/KATEGORI

JABATAN

TARIKH / TAHUN

TEMPAT / AGENSI PEMBERI ANUGERAH

PENCAPAIAN

1. Bandar Rendah Karbon 2020 Kategori Rakan Kongsi: Kompleks Ibu Pejabat MPS

Majlis Perbandaran Selayang

6 April 2021 JW Marriott, Putrajaya 

Diamond

2.

Sumbangan Hadiah Aset Perabot (JKP)

Sumbangan Majlis Perbandaran Selayang 22 Oktober 2021 Sekolah Tahfiz Al Habbah Penghargaan
3.

Sebagai Rakan Strategik Sistem Maklumat Gunatanah Perancangan Bersepadu (I-PLAN)

Kategori PBT

Majlis Perbandaran Selayang

(Perancang Bandar)

2021

PLAN Malaysia

(Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)

Penghargaan

Halaman-halaman