MENU
 
 1. Peraturan-Peraturan Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Permainan Snuker Dan Video) (Kawalan Dan Penyeliaan) (Selangor)1996
 2. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MPS) Kerajaan Tempatan 2005
 3. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MPS) Jalan Parit Dan Bangunan 2005
 4. Kaedah-Kaedah Pekerja (Kelakuan Dan Tatatertib) Majlis Daerah Gombak 1995
 5. Undang-Undang Kecil kerja Di Jalan 1996
 6. Undang-Undang Kecil Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama (MDG) 1992
 7. Undang-Undang Kecil kerja Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPS ) 2005
 8. Undang-Undang Kecil Vandalisme (MPS) 2005
 9. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPS) 2005
 10. Undang-Undang Kecil Taman (MPS) 2005
 11. Undang-Undang Kecil Iklan (MPS)2005
 12. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihan Raya (MPS) 2007
 13. Undang-Undang Kecil Penjaja (MPS)2007
 14. Undang-Undang Kecil Perlesenan Establisymen Makanan (MPS) 2007
 15. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Perlupusan Sampah Sarap (MPS) 2007
 16. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MPS) 2007
 17. Undang-Undang Kecil Perlesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MPS) 2007
 18. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MPS) 2007
 19. Undang-Undang Kecil Pusat Sukan Persendirian (MPS) 2007
 20. Undang-Undang Kecil Pusat Siber dan Kafe Siber (MPS) 2007
 21. Undang-Undang Kecil Krematorium (MPS) 2007
 22. Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MPS) 2007
 23. Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan Dan Penjagaan Kesihatan (MPS) 2007
 24. Undang-Undang Kecil Pasar (MPS) 2007
 25. Undang-Undang Kecil Perlesenan Anjing Dan Rumah Pembiakan Anjing (MPS) 2007