MENU

Jabatan Pembangunan Masyarakat MPS bertanggungjawab mengendalikan 4 aktiviti utama iaitu Pembangunan dan Pengurusan Aktiviti Sukan & Rekreasi, Pengembangan Aktiviti Kebudayaan dan Kesenian, Pembangunan Generasi Muda dan Pembangunan Komuniti & Khidmat Sosial.

Jabatan Pembangunan Masyarakat bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan kemasyarakatan yang berbentuk pembangunan modal insan dan khidmat sosial, generasi muda, sukan dan rekreasi, kebudayaan dan kesenian serta menjadi pemudah cara yang mesra kepada warga perbandaran Selayang serta mewujudkan sebuah komuniti yang cergas, positif dan bermaklumat.

 

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

 1. Merancang, mengurus dan melaksanakan pelbagai aktiviti dan program pembangunan sukan yang meliputi semua peringkat umur untuk masyarakat Selayang.
 2. Menyelaras, mengurus dan mengkoordinasikan program bersama komuniti seperti sukan dan kebudayaan, generasi muda dan kemasyarakatan yang melibatkan Majlis diperingkat agensi, daerah, negeri dan kebangsaan.
 3. Menyediakan program keilmuan dan latihan kepada semua peringkat yang dianjurkan bersama oleh sektor awam, swasta, pertubuhan sukan dan pertubuhan bukan kerajaan yang lain.
 4. Memberi khidmat nasihat dan menjadi sumber rujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam masyarakat dengan pihak Majlis bagi melaksanakan program-program komuniti setempat.
 5. Merancang, menyelaras dan menggerakkan program / aktiviti kebudayaan dan kesenian sepanjang tahun di Selayang melalui pendekatan yang bersesuaian kepada masyarakat setempat.
 6. Memproses permohonan tuntutan perbelanjaan peruntukan bagi tujuan   pelaksanaan program kemasyarakatan yang boleh menggalakkan penyertaan dan peranan aktif masyarakat dalam program Jawatankuasa Penduduk (JKP) dan Majlis.
 7. Merancang, mengurus dan melaksanakan pelbagai aktiviti dan program pembangunan generasi muda yang dianjurkan dan disertai memberi manfaat kepada semua golongan generasi muda seterusnya diiktiraf keterlibatannya.

 

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUKAN

 • Merancang dan melaksanakan pelan tindakan pengurusan acara bagi aktiviti-aktiviti sukan berhubung publisiti, promosi dan kempen.
 • Merancang, menyusun dan mengawal program-program sukan untuk membentuk masyarakat cergas, sihat, berdisiplin, dinamik, tahan lasak dan berdikari dan secara langsung untuk menuju ke arah pencapaian kecemerlangan sukan.
 • Mengurus dan menyelaras penyertaan pasukan MPS dalam persiapan menghadapi kejohanan-kejohanan sukan tempatan dan kebangsaan iaitu Kejohanan Sukan Persatuan Badan Berkanun Malaysia (SUKANUN), Kejohanan Sukan Kerajaan Tempatan Selangor (SKT), Kejohanan Sukan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia (MALA), Kejohanan Sukan MAKSAK Malaysia.
 • Mempromosikan gaya hidup sihat melalui penganjuran program untuk masyarakat.
 • Memperluaskan penyertaan masyarakat dalam aktiviti sukan, rekreasi dan kecergasan untuk mewujudkan masyarakat sihat, cergas dan bersatupadu.
 • Memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan sesuatu program bersama masyarakat.
 • Menyelaras pasukan-pasukan anak angkat SUKMA dan MAKSAK Negeri Selangor melalui Program Bapa Angkat yang diterajui oleh Majlis Sukan Negeri Selangor dan MAKSAK Negeri Selangor.
 • Mewujudkan dan mengetengahkan sukan minoriti yang melibatkan golongan komuniti orang kelainan upaya (OKU), warga emas, wanita dan kanak-kanak yang saling berhubungan antara sub komuniti dan individu melalui pelbagai program sukan khas yang dirancang.

 

 

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN & KESENIAN

 • Menyelaras semua program, aktiviti & persembahan kumpulan kebudayaan Majlis Perbandaran Selayang :-
  • Kumpulan Gamelan
  • Kumpulan Kugiran
  • Kumpulan Koir
 • Menyelaras dan menyelenggara peralatan muzik kumpulan kebudayaan MPS.
 • Mengatur langkah-langkah mengelola, mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebudayaan dan keseniaan.
 • Menerima tempahan dari pelanggan dan membuat persembahan di peringkat Majlis atau luar bagi kumpulan kebudayaan MPS.
 • Merancang dan melaksanakan pelan tindakan pengurusan acara bagi aktiviti-aktiviti kebudayaan dan keseniaan berhubung publisiti, promosi dan kempen.
 • Merancang, mengurus dan melaksanakan pelbagai aktiviti dan program pembangunan yang meliputi semua kaum di seluruh kawasan MPS.
 • Memperluaskan penyertaan masyarakat dalam aktiviti kebudayaan dan kesenian.
 • Merancang dan mengembangkan seni budaya kepada generasi baru melalui pendekatan yang bersesuaian bagi meneruskan usaha memartabatkan seni budaya ke peringkat yang lebih tinggi.
 • Memartabatkan semula warisan kebudayaan dan kesenian pelbagai kaum bagi tujuan pendidikan dan sumber rujukan bagi generasi yang akan datang.

 

Unit Kebudayaan & Kesenian, JPM juga menawarkan sewaan perkhidmatan persembahan bagi Kumpulan Kugiran & Gamelan. Kadar sewaan untuk Kumpulan Kugiran & Gamelan MPS adalah seperti ketetapan berikut:-

 

KUMPULAN KEBUDAYAAN PAKEJ AGENSI SWASTA / NGO

AGENSI KERAJAAN / PERSEORANGAN

KAKITANGAN / AHLI MAJLIS KETERANGAN
Kumpulan Gamelan Gamelan Tradisional RM 2,500.00 RM 2,000.00 RM 1,500.00

5 – 7 Pemuzik

2 – 3 Krew

Kumpulan Kugiran

Unplugged / Semi Akustik

RM 2,500.00 RM 2,000.00 RM 1,500.00

2 – 4 Pemuzik

1 – 2 Penyanyi

1 – 2 Krew

Band RM 3,000.00 RM 2,500.00 RM 2,000.00

3 – 5 Pemuzik

1 – 3 Penyanyi

2 – 3 Krew

 

           

 

BAHAGIAN KEMASYARAKATAN DAN KHIDMAT SOSIAL

 1. Memperkenalkan dan memasarkan aktiviti- aktiviti Majlis sebagai sebuah institusi yang lebih dikenali, difahami dan dihormati oleh masyarakat setempat.
 2. Menganjurkan dan menyelaras aktiviti- aktiviti keagamaan, sosial, kemasyarakatan dan komuniti untuk warga Selayang dan warga MPS.
 3. Membantu menganjurkan dan menyelaraskan aktiviti- aktiviti sosial termasuk aktiviti-aktiviti di bawah Local Agenda 21 yang diurusetiakan oleh Jabatan Perancang MPS.
 4. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan NGO mahupun agensi-agensi swasta dalam penganjuran atau penglibatan sesuatu program yang dilaksanakan.
 5. Mengenalpasti keperluan-keperluan dan masalah-masalah masyarakat setempat melalui aktiviti dan pelaksanaan program yang boleh menyumbang ke arah penambahbaikan sistem perkhidmatan dan juga tanggungjawab sosial PBT kepada masyarakat.
 6. Bertanggungjawab dalam penyediaan laporan maklumat bagi Mesyuarat Jawatankuasa Kemasyarakatan.
 7. Mengukuhkan program-program pembangunan kepimpinan, keusahawanan, kemahiran, kesukarelaan dan pengurusan kepada kumpulan sasar.
 8. Mengukuhkan dan memaksimumkan program-program kesukarelaan dan patrotisme di kalangan kumpulan sasar.
 9. Meningkatkan kapasiti pelaksanaan program secara perkongsian bijak antara agensi kerajaan dengan badan-badan NGO dan Swasta.
 10. Mengukuhkan program pembangunan kepimpinan dan bina sahsiah bagi membina kekuatan diri, institusi keluarga, keagamaan dan kemasyarakatan supaya generasi belia dapat berperanan dengan berkesan.
 11. Melengkapkan masyarakat dengan pelbagai latihan, kemahiran vokasional, 'soft skills', serta sifat-sifat keusahawanan agar mereka boleh berdikari melalui kursus secara formal dan 'ad-hoc'.
 12. Memberi penekanan kepada perubahan sikap bagi membentuk masyarakat yang bertanggungjawab, dinamik, berdaya saing, maju serta mempunyai sikap dan kepimpinan yang baik melalui pelbagai program yang diadakan di peringkat daerah, zon, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

 

 

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN BELIA

 • Merancang, mengurus dan melaksanakan pelbagai aktiviti dan program pembangunan belia yang meliputi semua kaum di seluruh kawasan MPS.
 • Mengeratkan hubungan antara pihak Majlis dengan masyarakat setempat melalui penganjuran pelbagai program dan aktiviti berkaitan.
 • Merancang, mengawal, memimpin dan menyusun pergerakan-pergerakan dan kegiatan-kegiatan belia demi untuk membina belia yang bertanggungjawab, dinamik, berdikari, bernilai positif dan bersedia menyahut seruan pembangunan negara.
 • Membantu, menyelaras serta merancang persediaan majlis rasmi serta sebarang program anjuran Majlis ataupun bahagian lain.
 • Memastikan setiap program belia yang dianjurkan dan disertai memberi manfaat kepada semua golongan belia.
 • Tambahan skop tugasan baru jabatan dengan mewujudkan Pengkalan Data sendiri iaitu Sistem Selayangku Sayang (e-SS) yang menyimpan rekod data - data golongan ibu tunggal, asnaf, anak yatim, orang kurang upaya (OKU) dan golongan B40 di dalam kawasan pentadbiran MPS.
Sidepanel Pengarah Jabatan Teknologi Pembangunan Masyarakat 032023