MENU
 

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

Jabatan Pembangunan Masyarakat MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti seperti berikut :

  • Merancang, mengurus dan melaksanakan takwim tahunan program belia, sukan dan masyarakat.
  • Merancang, mengurus dan melaksanakan pelbagai aktiviti dan program pembangunan belia, masyarakat, sukan dan kebudayaan.
  • Menyelaras, membantu dan mengkoordinasi program sukan dan kebudayaan, belia dan kemasyarakatan yang melibatkan Majlis di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.