MENU
 

Jabatan Pusat Setempat (OSC) MPS bertanggungjawab mengendalikan 3 aktiviti utama iaitu menyeragamkan prosedur dan proses permohonan, memendekkan norma masa dan memudahkan cara proses permohonan dan menyelaras serta mempercepat proses kelulusan permohonan pembangunan tanah yang meliputi permohonan kebenaran merancang, permohonan kerja tanah, permohonan jalan dan perparitan, permohonan pelan bangunan dan permohonan landskap.

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

Jabatan Pusat Setempat (OSC) MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti seperti berikut :

  • Menerima, menyelaras dan memantau permohonan cadangan pemajuan dan permohonan-permohonan lain yang diterima melalui OSC.
  • Mengurus setia mesyuarat jawatankuasa pusat setempat MPS dalam tempoh 2 kali sebulan.
  • Memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Jabatan Pusat Setempat MPS bagi permohonan cadangan pemajuan kepada pemohon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.