MENU
 

Piagam Pelanggan MPS

 

  • Memberi perkhidmatan yang cekap dan sempurna bagi pengurusan perkhidmatan, kemudahan awam dan mengekalkan suasana harmoni, mesra kepada warga MPS.
  • Mewujudkan sistem pengurusan kewangan dan perakaunan yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan.
  • Meningkatkan taraf kesihatan, kebersihan dan kestabilan alam sekitar ditahap yang terbaik melalui pemantauan yang berkesan.
  • Membuat penilaian ke atas pegangan yang dikenakan cukai taksiran dan menguruskan harta sewaan secara adil.
  • Memproses permohonan pelan pembangunan dengan cekap dan efisien supaya pembangunan tanah mencapai imbangan yang baik antara pembangunan fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitar.
  • Memastikan projek pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur dilaksana secara cekap dengan mengekalkan ciri-ciri alam semulajadi.

 

Piagam Pelanggan Jabatan

1. Jabatan Khidmat Pengurusan 12. Jabatan Bangunan
2. Jabatan Korporat 13. Jabatan Perbendaharaan
3. Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta 14. Jabatan Perundangan
4. Jabatan Perancang Bandar 15. Jabatan Audit Dalam
5. Jabatan Kejuruteraan 16. Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan
6. Jabatan Kesihatan 17. Jabatan Teknologi Maklumat
7. Jabatan Perlesenan 18. Jabatan Pesuruhjaya Bangunan
8. Jabatan Penguatkuasa Dan Keselamatan 19. Jabatan Pusat Setempat
9. Jabatan Landskap 20. Bahagian Urusetia
10. Jabatan Pembangunan Masyarakat 21. Unit Integriti
11. Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal
dan Pembersihan Awam