MENU

Jabatan Khidmat Pengurusan MPS bertanggungjawab untuk mentadbir dan mengurus sumber Jabatan yang meliputi perjawatan, pengurusan maklumat Sistem HRMIS, sumber manusia, modal insan, logistik, pentadbiran, pembekalan dan aset bagi memastikan fungsi dan perkhidmatan Jabatan dapat disampaikan kepada pelanggan dengan lancar dan berkesan.

 

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

Di Jabatan Khidmat Pengurusan terdapat lima (5) bahagian dan menjalankan fungsi-fungsi seperti berikut :

Bahagian Perjawatan dan Organisasi

Mengurus dan memantau perancangan sumber manusia, perjawatan, pembangunan organisasi dan pengurusan maklumat dalam Sistem HRMIS.

 

Bahagian Sumber Manusia

Menguruskan hal ehwal sumber manusia seperti urusan pengambilan dan perlantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, kenaikan pangkat, gaji dan elaun, pengurusan cuti, pencen, pinjaman perumahan dan tatatertib kakitangan MPS.

 

Bahagian Lantikan dan Kompetensi

Menguruskan dan menyelia latihan kakitangan seperti kursus / seminar dan peperiksaan serta kompetensi untuk kakitangan MPS.

 

Bahagian Pentadbiran

Mengurus dan memantau pengurusan Taska, kenderaan, khidmat sokongan, khidmat kaunter, perkhidmatan kuarters dan perlindungan insurans serta urusan panel perubatan kakitangan, Ahli Majlis dan tanggungan.

 

Bahagian Khidmat Pengurusan

Menguruskan pembekalan aset dan stok bekalan pejabat termasuk perolehan dan pembayaran bagi perkhidmatan dan pembekalan.

Sidepanel Pengarah Jabatan Khidmat Pengurusan 032023