MENU
 

 

  Jabatan JAN '22 FEB '22 MAC '22 APR '22 MEI '22 JUN '22 JUL '22 OGO '22 SEP '22 OKT '22 NOV '22 DIS '22
Jabatan Khidmat  Pengurusan
Jabatan Perbendaharaan
Jabatan Perundangan
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Jabatan Perancang Bandar
Jabatan Korporat
Jabatan Kejuruteraan
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan
Jabatan Bangunan
Jabatan Pelesenan
Jabatan Penguatkuasa Dan Keselamatan 
Jabatan Landskap
Jabatan Teknologi Maklumat
Jabatan Pembangunan Masyarakat  
Jabatan Audit Dalam
Jabatan Pusat Setempat (OSC)
Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB)
Jabatan Kontrak & Ukur Bahan
Bahagian Urusetia
Unit Integriti

 

**Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan MPS berikut dipaparkan setiap suku tahun.