MENU
 

Berikut adalah carta alir proses kerja bagi jabatan-jabatan yang mempunyai aktiviti yang melibatkan orang awam.

 

Jabatan Kejuruteraan

Jabatan Korporat

Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan

Jabatan Perundangan

Jabatan Perancang Bandar

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta