MENU

2021

BIL.

NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN

ACARA/KATEGORI

JABATAN

TARIKH / TAHUN

TEMPAT / AGENSI PEMBERI ANUGERAH

PENCAPAIAN

1. Bandar Rendah Karbon 2020 Kategori Rakan Kongsi: Kompleks Ibu Pejabat MPS

Majlis Perbandaran Selayang

6 April 2021 JW Marriott, Putrajaya 

Diamond

2.

Sumbangan Hadiah Aset Perabot (JKP)

Sumbangan Majlis Perbandaran Selayang 22 Oktober 2021 Sekolah Tahfiz Al Habbah Penghargaan
3.

Sebagai Rakan Strategik Sistem Maklumat Gunatanah Perancangan Bersepadu (I-PLAN)

Kategori PBT

Majlis Perbandaran Selayang

(Perancang Bandar)

2021

PLAN Malaysia

(Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)

Penghargaan

4. Sumbangan Hadiah Aset Perabot (JKP) Sumbangan Majlis Perbandaran Selayang 20 Oktober 2021 Sek. Keb. Bandar Sri Damansara (3) Penghargaan
5. Penghargaan Bandar Mampan 2021 Kategori Majlis Perbandaran Majlis Perbandaran Selayang 2021

PLAN Malaysia

(Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)

Tempat ke 3
6.

Anugerah Inovasi Negeri Selangor Tahun 2021 (AINS)

Kumpulan Smart Scape

My Auger-All In One

Kategori PBT Landskap 2021 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (SUK) / Selangor International Business Summit 2021 di KLCC

Naib Johan I,

RM2,500.00

7.

Anugerah Gold Award 2021.

Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MSOSH)

Kategori PBT Majlis Perbandaran Selayang 2021 Malaysian Society of Occupational  Safety and Health (MSOSH) / Majestic Hotel Gold Class 2 Award Winner 2021
8.

Pertandingan Piala Inovasi MALA 2020 (Piala YB Menteri KPKT)

Kumpulan Thoifah 2.0

Pusat Kitar Strata

Kategori PBT

Majlis Perbandaran Selayang

(Pesuruhjaya Bangunan)

2021 Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan (Malaysia Association of Local Authorities - MALA)

Tempat Ke-15,

Hadiah Wang Tunai RM500.00 dan Geran KPKT RM25,000.00

9. Majlis Persada Inovasi Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Selangor Tahun 2021 Kategori PBT

1) Kumpulan Eztouch

2) Kumpulan Sihat MPS

Majlis Perbandaran Selayang

6 - 10 September 2021 Dalam Talian 3 Bintang
10. Majlis Persada Inovasi Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Selangor Tahun 2021 Kategori PBT

Kumpulan Smart Scape

Majlis Perbandaran Selayang

6 - 10 September 2021 Dalam Talian 4 Bintang
11. Sijil Bersih Penyata Kewangan Tahun 2020 Pengurusan Kewangan Perbendaharaan 25 November 2021 Jabatan Audit Negara (JAN)

Sijil Tanpa Berteguran

(Sijil Bersih)