MENU
 

Maklumat Penduduk

 

 

Berdasarkan bancian pada tahun 2000, bilangan penduduk dikawasan MPS adalah berjumlah 410,315 orang. Pecahan mengikut mukim adalah seperti berikut :

MUKIM KELUASAN BILANGAN PENDUDUK
Mukim Rawang 26,314 hektar 88,836
Mukim Batu 15,462 hektar 285,100
Mukim Setapak 12,784 hektar 36,379
Jumlah Keseluruhan   410,315

Pecahan Penduduk Tahun 2000 mengikut bangsa :

MUKIM BILANGAN PERATUS
Melayu 215,801 52.59
Cina 114,218 27.84
India 7,188 15.12
Lain-lain 11,051 1.75
Bukan Warganegara 11,051 2.69
Jumlah Keseluruhan 410,315 100%

Halaman-halaman