MENU
 

 

1   Jabatan Perancangan PBT
2   Jabatan Bangunan PBT
  a Lampiran 3A pindaan - Jabatan Bangunan
3   Jabatan Kejuruteraan PBT
  a Lampiran 3A pindaan - Jabatan Kejuruteraan
4   Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)
5   Jabatan Alam Sekitar (JAS)
6   Tenaga Nasional Berhad (TNB)
7   Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM)
  a Lampiran 3 pindaan - SKMM
  b Maklumat Tambahan SKMM
  c Lampiran I - Contoh Surat Perakuan SKMM
8   Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
  a Lampiran 4 - JPS pindaan
  b Maklumat Tambahan JPS
  c Lampiran I - Contoh Surat Perakuan JPS
9   Indah Water Konsortium (IWK)
  a Lampiran 2 pindaan - IWK
  b Lampiran 2A pindaan - IWK
  c Lampiran 2(i) pindaan - IWK
  d Lampiran 2A(i) pindaan - IWK
  e Lampiran 3 pindaan - IWK
  f Lampiran 3(i) pindaan - IWK
  g Maklumat Tambahan IWK
  h Lampiran I - Contoh Surat Perakuan IWK
10   Pentadbiran Tanah Negeri (PTD)
11   Jabatan Kerja Raya (JKR)
  a Lampiran 2A pindaan - Jabatan Kerja Raya (JKR)
12   Pihak Berkuasa Air Negeri (SYABAS)
  a Lampiran 2 pindaan - PBAN
13   Lembaga Urus Air Selangor (LUAS)
14   Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD)
  a Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD) versi 1 (Lampiran 2)
  b Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD) versi 2
  c Lampiran 2A  - JPBD pindaan
15   Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM)
  a Lampiran 3A pindaan
  b Maklumat Tambahan JBPM
16   Jabatan Landskap PBT
17   Seperator
  a Seperator Jabatan Dalaman
  b Seperator Jabatan Luaran