MENU
 

Semua penyewa MPS DIWAJIBKAN untuk melaksanakan penggunaan sistem  SELangkah ke atas semua pelanggan secara imbasan kod QR bagi tujuan pengesanan kontak di premis masing-masing. SEMUA PENYEWA WAJIB MEMPAMERKAN KOD QR SELANGKAH DI PREMIS MASING-MASING.

Sila klik DI SINI untuk pendaftaran di laman web Selangkah.my

 

2. Semua penyewa juga hendaklah sentiasa mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) yang ditetapkan oleh MKN, Kerajaan Negeri Selangor dan Majlis Perbandaran Selayang dalam usaha membanteras Pandemik Covid-19.

Sila klik DI SINI untuk muat turun SOP kedai makan berpremis yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN).

 

Panduan Keselamatan Makanan  Carta Alir Pendaftaran