MENU
 

Majlis Perbandaran Selayang telah memproses dan menghantar Bil Cukai Taksiran Penggal 1/2013 bermula Disember 2012. Pemilik boleh membuat pembayaran di kaunter Ibu Pejabat dan Cawangan Majlis Perbandaran Selayang, Kaunter Bergerak, lain-lain Pihak Berkuasa Tempatan dan Pejabat Tanah Dan Daerah (Negeri Selangor) atau agensi-agensi yang dilantik.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian 03 - 6126 5800.