MENU
 
  • Memberi dan Meningkatkan Perkhidmatan Bandaran
  • Menyedia dan Menyelenggara Kemudahan Infrastruktur
  • Menyusun dan Mengawasi Pembangunan Melalui Kawasan Pembangunan Yang Teratur Serta Terancang
  • Menyedia dan Menyelenggara Kemudahan Taman dan Rekreasi
  • Mewujudkan Suasana kecantikan Kawasan Selaras Dengan Objektif Untuk Menjadikan Kawasan Majlis Sebagai "Kawasan Taman Dalam Bandar"
  • Mengeratkan Perpaduan Di Antara Rakyat Di Samping Mewujudkan Masyarakat Yang Bertanggungjawab dan Berdisiplin
  • Memainkan Peranan Di Dalam Usaha Kerajaan Negeri Untuk Menarik Aspek Perindustrian, Perancangan Perumahan Kos Rendah dan Program-Program Menggiatkan Pelancongan