MENU
 

Visi
Majlis Perbandaran Selayang Peneraju Pengurusan Cemerlang Ke Arah Perbandaran Mampan Menjelang Tahun 2020

Misi
Memperkasa Pengurusan Perbandaran Kepada Seluruh Warga Selayang Melalui Perkhidmatan Bertaraf 5 Bintang Ke Arah Pembentukan Komuniti Sejahtera

Moto

"MAMPAN, PROGRESIF, SEJAHTERA"

Mampan

 Mampu terus berkembang untuk mencapai tahap

 prestasi yang lebih baik.

Progresif

 Sentiasa bergerak maju ke arah pembaikan dan

 kemajuan.

Sejahtera

 Mewujudkan suasana yang aman, harmoni dan

 selesa.