MENU
 

Secara umumnya, logo MPS melambangkan kemajuan dan kepesatan pembangunan. Tanggungjawab sebagai Penguasa Tempatan akan dilaksanakan dengan terbaik selaras dengan moto "Mampan, Progresif, Sejahtera".

Keterangan Logo Majlis Perbandaran Selayang

Majlis Perbandaran Selayang Melambangkan MPS di dalam Negeri Selangor Darul Ehsan.
Majlis Perbandaran Selayang Melambangkan kejituan dan keteguhan semangat untuk membangunkan MPS selaras dengan wawasan dan matlamat organisasi sebagai Pihak Berkuasa Tempatan.
Majlis Perbandaran Selayang Melambangkan perkembangan pembangunan perumahan, perindustrian dan pengekalan alam sekitar yang seimbang dan terancang.
Majlis Perbandaran Selayang Melambangkan MPS sebagai pusat perkembangan penyelidikan dan pembangunan dengan wujudnya Bandar Ilmu.