MENU
 
  1. Memastikan aduan perkakasan dan perisian yang diterima diambil tindakan dalam tempoh 3 hari bekerja
  2. Memastikan aduan Sistem Intergrasi Majlis (SIM) di ambil tindakan dalam tempoh 1 hari bekerja.
  3. Memastikan aduan sistem aplikasi sokongan di ambil tindakan dalam tempoh 1 hari bekerja.

 

<<Kembali