MENU
 
  1. Mengeluarkan Sijil Badan Pengurusan Bersama (JMB) bagi pengesahan penubuhan badan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan.
  2. Mengeluarkan Notis Peringatan kepada pembeli pemilik yang gagal membayar caj berdasarkan kepada permohonan daripada pihak pengurusan dalam tempoh 7 hari bekerja.
  3. Mengambil maklum balas dan tindakan aduan berkaitan Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB) dalam tempoh 5 hari bekerja.

 

<<Kembali