MENU
 
  1. Proses rayuan di Kaunter Berpusat (Auto Rayuan) disediakan dalam tempoh masa 1 minit.
  2. Menyelesaikan urusan pembayaran/rayuan kompaun/saman dalam tempoh 5 minit seorang.
  3. Menyemak kompaun/saman :
    1. Yang dibuat melalui telefon atau datang sendiri dalam tempoh 5 minit.
    2. Bagi semakan secara bertulis, tempoh penyelesaian 7 hari (perlukan maklumbalas antara jabatan)
  4. Menjawab rayuan kompaun/saman dalam tempoh 7 hari (kompoun teknikal).

 

<<Kembali