MENU
 
  1. Memastikan keputusan permohonan lesen premis perniagaan dan iklan (serta-merta) dibuat dalam tempoh satu (1) jam selepas bayaran fi lesen dijelaskan.
  2. Memastikan keputusan permohonan lesen premis perniagaan dan iklan (teknikal) dibuat dalam tempoh 30 hari bekerja.
  3. Memastikan keputusan permohonan lesen visual billboard dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja.
  4. Memastikan permohonan lesen kritikal / risiko dibawa untuk mendapatkan pertimbangan Mesyuarat Jawatankuasa Kawalan Perniagaan dan Kesihatan dalam tempoh 60 hari bekerja.
  5. Memastikan keputusan permohonan permit sementara bunting dan banner (hadapan premis) dibuat dalam tempoh 2 jam.
  6. Memastikan aduan diterima mendapat maklumbalas dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

 

<<Kembali