MENU
 
  1. Pembayaran bil di kaunter bayaran diselesaikan dengan kadar menunggu tidak lebih daripada 5 minit.
  2. Memastikan bil-bil cukai taksiran dikeluarkan dan dihantar kepada pemilik tidak lewat daripada minggu pertama bulan Januari bagi bil separuh tahun pertama dan tidak lewat daripada minggu pertama bulan Julai bagi separuh tahun kedua.
  3. Memastikan segala tuntutan pembayaran yang lengkap diterima oleh jabatan diproses untuk pembayaran dalam tempoh 7 hari.

 

<<Kembali