MENU
 
  1. Memproses permohonan Kebenaran Merancang untuk dibawa ke Mesyuarat OSC dalam tempoh 30 hari.
  2. Memproses permohonan perakuan pelan pra-hitungan dalam tempoh 14 hari tarikh penerimaan sehingga surat perakuan dikeluarkan.
  3. Memberi ulasan teknikal bagi premis lesen perniagaan ke Jabatan Pelesenan dalam tempoh 2 minggu dengan syarat permohonan dikemukakan adalah lengkap dan teratur.
  4. Memproses ulasan teknikal tanah dalam tempoh 2 minggu.

 

<<Kembali