MENU
 
  1. Memproses kelulusan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja.
  2. Memastikan aduan-aduan yang diterima diberi maklumbalas dalam tempoh 5 hari bekerja.
  3. Memastikan semua tuntutan bayaran yang lengkap diproses dalam tempoh 7 hari bekerja.

<<Kembali