MENU
 
  1. Menguruskan proses pendaftaran pemborong/ pembekal di peringkat Majlis Perbandaran Selayang dan Sistem Laman Web Tender Selangor.
  2. Menguruskan proses tender dan sebutharga bagi perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan di Majlis Perbandaran Selayang
  3. Menyedia dan menguruskan penjualan dokumen tender / sebutharga di kaunter penjualan Jabtan Kontrak dan Ukur Bahan. Tempoh penjualan dokumen bagi setiap tawaran sebutharga yang diiklankan adalah minimum 7 hari manakala bagi setiap tawaran tender adalah 21 hari.
  4. Menyediakan dokumen kontrak bagi perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan.
  5. Urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Tender dan Sebutharga.
  6. Urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Peruding.
  7. Urusetia kepada Pelupusan Aset Majlis Perbandaran Selayang.

<<Kembali