MENU
 
  1. Menguruskan perlantikan kakitangan ke atas kekosongan jawatan secara hakiki dalam tempoh 3 bulan dari kekosongan
  2. Memastikan perakuan keputusan temuduga di bawa ke Mesyuarat Pihak Berkuasa Melantik dalam tempoh 14 hari bekerja.
  3. Memproses dokumen pengesahan dalam jawatan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas semua syarat dipenuhi.
  4. Memastikan semua pegawai dan kakitangan mengikuti latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun.
  5. Memproses permohonan pembelian dan pesanan tempatan (L/O) dalam tempoh 7 hari daripada tarikh diterima.

 

<<Kembali