MENU
 
  1. Menjalankan pengawasan dan penguatkuasaan terhadap sekurang-kurangnya 250 premis makanan sebulan di dalam kawasan Majlis Perbandaran Selayang.
  2. Memastikan sijil suntikan kepada pengendali premis berisiko tinggi dikeluarkan / diluluskan dalam 1 hari bekerja.
  3. Mengambil tindakan terhadap aduan-aduan berkaitan Kesihatan Awam dalam tempoh 48 jam.
  4. Mengeluarkan notis rumah terbiar dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh aduan diterima.

 

<<Kembali