MENU
 

 

Memproses permohonan pelan bangunan melalui Unit Pusat Setempat (OSC) tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat dalam tempoh 30 hari bekerja.
Memproses permohonan pelan bangunan (Rumah sesebuah)  di Jabatan Bangunan tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat dalam tempoh 30 hari bekerja.
Memproses permohonan pelan setara untuk kerja-kerja kecil rumah kediaman dengan syarat permohonan lengkap dalam tempoh  3 hari bekerja.
Memberi maklum balas aduan berkaitan bangunan dalam tempoh 7 hari bekerja.

 

<<Kembali