MENU
 
  • Memberi perkhidmatan perbandaran yang asas sesuai dengan kehendak Akta 171, Akta 133 dan Akta 172.
  • Menjadi agen pembangunan fizikal, ekonomi dan sosial yang berkesan dengan kehendak Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan