MENU
 
 1. Pengurusan Mesyuarat.
  1. Mengedarkan minit mesyuarat tidak lewat daripada 7 hari selepas mesyuarat bersidang
 2. Bagi melicinkan urusan mesyuarat, edaran notis akan dibuat tidak kurang daripada 7 hari sebelum mesyuarat bersidang. Notis hendaklah menetapkan :
  1. Tarikh dan masa mesyuarat
  2. Tempat mesyuarat dan perkara yang hendak dibincangkan (Agenda Mesyuarat)
 3. Jadual Mesyuarat
  1. Menyediakan jadual mesyuarat bulanan secara berkala dan diedarkan 1 minggu sebelum awal bulan berikutnya.
 4. Penyata Elaun
  1. Menyediakan Penyata Elaun Tetap dan Elaun Mesyuarat Ahli Majlis pada setiap 7 hari bulan setiap bulan

 

<<Kembali