MENU

Dato’ Mohd Yazid bin Sairi D.S.I.S, S.I.S

Yang Dipertua 

03-6126 5802

Tuan Adi Faizal bin Ahmad Tarmizi A.M.S. , P.P.T.

Setiausaha / Timbalan Yang DiPertua

03-6126 5804

Tuan Haji Az'har bin Samsuri

Pengarah Jabatan Perbendaharaan / Penolong Setiausaha

03-6126 5954

Puan Mazurah binti Mohamed

Pengarah Jabatan Khidmat Pengurusan

03-6126 5813

Encik Mohamad Zin bin Masoad

Pengarah Jabatan Korporat

03-6126 5825

Tuan Ts. Hairudin bin Daud

Pengarah Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

03-6126 5905

Puan TPr. Noriza binti Bahari

Pengarah Jabatan Perancang Bandar

03-6126 5866

Tuan Hj. Mohd Syukri bin Abdullah Zawawi

Pengarah Jabatan Bangunan

03-6126 5842

Tuan Ir. Haji Shaiful Nor Aidil bin Mohd Jaya

Pengarah Jabatan Kejuruteraan

03-6126 5884

Puan Suhaila binti Abdul Hamid

Pengarah Jabatan Perundangan

03-6126 5875

Puan Zulaina binti Abu Talib

Pengarah Jabatan Pelesenan

03-6126 5935

 

Puan Norhayati binti Ahmad

Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan

03-6126 6006

Encik Ahmad Faisal bin Badiuzaman

Pengarah Jabatan Penguatkuasa dan Keselamatan

03-6126 6010

Tuan LAr. Mokhtar Affandi bin Abdul Ghani

Pengarah Jabatan Landskap

03-6126 6017

Tuan TPr. Affendei bin Samingan

Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat

03-6126 5809

Encik Hasmawi bin Mat Junit

Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat

03-6126 5945

Encik Shamsul Azlan bin Muhamad Anuar

Pengarah Jabatan Pusat Setempat (OSC)

03-6126 5924

Tuan Sr. Mohd Asraf bin Mat Yajid

Timbalan Pesuruhjaya Bangunan II /

Pengarah Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB)

03-6126 5933

Puan Sr. Norshima binti Norzlan

Pengarah Jabatan Audit Dalam

03-6126 5835

Puan Zanariah binti Md Zain

Pengarah Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan

03-6126 5838

 

Ketua Bahagian Urusetia

03-6126 5857

Encik Rozaihan Bin Ramli

Ketua Unit Integriti

03-6126 5821