MENU
 
  1. Akta Kerajaan Tempatan1976 (Akta 171)
  2. Akta Pengambilan Balik Tanah 1960
  3. Akta Penilai, Penaksir dan Ejen Harta Tanah 1981
  4. Akta Kanun Tanah Negara 1965
  5. Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1980 (Akta 267)
  6. Perintah Tetap (Mesyuarat) (MPS) 2007
  7. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MPS) 2007