MENU
 

 

Puan Zulaina 3

PROFIL KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) 

Pn. Zulaina binti Abu Talib

Majlis Perbandaran Selayang,
Menara MPS Persiaran 3,
Bandar Baru Selayang,
68100 Batu Caves, Selangor

No.tel : 03-6126 5835
Faks : 03-6131 1485
Emel : zulaina.abutalib[at]mps.gov.my