MENU

Akta

Bil
Tajuk
Format
1.

Akta Kerajaan Tempatan1976 (Akta 171)

Akta bagi menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan kerajaan tempatan dan hanya terpakai bagi Semenanjung Malaysia sahaja

icon pdf
2.
Akta Pengambilan Balik Tanah 1960
-
3.
Akta Penilai, Penaksir dan Ejen Harta Tanah 1981
-
4.
Akta Kanun Tanah Negara 1965
-
5.
Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1980 (Akta 267)
-
Kemaskini Terakhir: Selasa, 17 September 2019 - 5:10pm