MENU
 

Audit MS ISO 9001:2015 sedang dijalankan bermula pada 7 - 9 Oktober 2019. Audit ini bertujuan untuk meneliti dan menyemak semula sistem Pengurusan Kualiti MPS agar selari dengan panduan yang telah digariskan oleh Standard Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM).

 

Pengauditan SIRIM MS ISO 9001 : 2015

 

 

Pengauditan SIRIM MS ISO 9001 : 2015