MENU
 

Audit pensijilan ISO IEC 27001:2013 peringkat pertama telah dijalankan bermula 29 hingga 30 Oktober 2019.

Audit peringkat pertama ini bertujuan untuk menyemak dokumen-dokumen seperti prosedur standard dan prosedur kawalan bagi sistem pengurusan keselamatan maklumat di MPS.

 

ISMS

 

 

ISMS