MENU
 

Audit Dalam MS ISO 9001:2015 telah dijalankan pada 17 - 25 September 2019. Audit ini bertujuan untuk meneliti dan menyemak semula sistem Pengurusan Kualiti MPS agar selari dengan panduan yang telah digariskan oleh Standard Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM).

Selain itu, audit ini juga merupakan pesediaan awal bagi menghadapi Audit Pemantauan ISO 9001: 2015 oleh SIRIM yang dijadualkan pada 7-9 Oktober 2019.

 

Audit Dalam MS ISO 9001:2015

 

Audit Dalam MS ISO 9001:2015