MENU
 
 Garis Panduan Untuk Restoran

Title : Buku Garis Panduan Untuk Restoran

Kedai Makan Dan Gerai

Boleh Diperolehi Di :Jabatan Kesihatan Dan Pelesenan

Price : RM 8.00

 

 Garis Panduan Permohonan Bagi Kelulusan Lanskap

Title : Buku Garis Panduan Permohonan Bagi

Kelulusan Lanskap

Can be obtained from : Department of Urban Planning and Development. &

Pembangunan

Price : RM 15.00

 Draf Rancangan Struktur MPS

Title :Buku Draf Rancangan Struktur MPS

Can be obtained from : Department of Urban Planning and Development. &

Pembangunan

Price : RM 60.00

 Garis Panduan Perancangan MPS

Title :Buku Garis Panduan Perancangan MPS

Can be obtained from : Department of Urban Planning and Development. &

Pembangunan

Price : RM 15.00

 Garis Panduan Perancangan MPS

Title :Buku Garis Panduan Perancangan MPS

Can be obtained from : Department of Urban Planning and Development. &

Pembangunan

Price : RM 25.00