MENU
PROSEDUR DAN PANDUAN PERMOHONAN MELALUI OSC
 
 Umum
 Garis Panduan Permohonan Cadangan Pemajuan Di Unit Pusat Setempat [PDF - 115kb]
 Matrix Edaran Dokumen MPS [PDF - 20.3kb]
 Carta Permohonan [PDF ]
 Pekeliling Am Bil.. 2/2010: Lembaga Arkitek Malaysia
    Garis Panduan Mengenai Borang F1 (Perakuan Siap Dan Pematuhan Sebahagian)[panduan 1panduan 2]
 General Circular No. 2/2010 : Lembaga Arkitek Malaysia
    Guidelines on Issuance Of Form 1 (Partial Certificate Of Completion and Compliance)[guide 1, guide 2]
 Penggunaan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dalam Permohonan Pembangunan Tanah [PDF - 781kb]
 
 Jabatan Bangunan
  Permohonan Kelulusan Bangunan Sementara

 Borang Permohonan
 Senarai Semak CCC

 Borang B-CCC
       Pendaftaran Borang B (CCC)
       Format Pengisian Borang G1 - G21 (CCC)
       Jadual Perlaksanaan Kerja Tanah 
       Jadual Perlaksanaan Projek Mengikut Perancangan Komponen G1 - G21
 Borang G1 - G21 & F (CCC)
       Borang G1 - G21 & F
       Format Mengisian Borang G1 - G21
 Permohonan 1Bestarinet

 Borang Permohonan Kelulusan Telekomunikasi
 Senarai Semak Dokumen

  Permohonan Pelan Bangunan

 Unit Pusat Setempat (OSC)
       Borang Unit Pusat Setempat
       Borang Khidmat Nasihat Jabatan Bangunan - DALAMAN - 2014-1a-WA
       Borang Khidmat Nasihat Jabatan Bangunan (Permohonan Serentak) - 2014-1
       Borang A, Borang B, Pengiraan Yuran Plan Bangunan dan Format Penyediaan Tajuk

 Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan (Jabatan Bangunan)
       Borang Senarai Semak - Permohonan PB OSC 3.0 pindaan 10.08.2016
        Borang Senarai Semak - As Built dan Hotel Bajet
        Lampiran A - Borang A
        Lampiran B - Slide Show
       Lampiran C - Format Tajuk Pindaan ke 2
       Lampiran D - Consent
       Lampiran E - Jadual Kiraan
       Lampiran F - Formula Kiraan pindaan ke 2
       Lampiran G-1Lampiran G-2Lampiran G-3Lampiran G-4, Lampiran G - OKU pindaan 1
       Senarai Lampiran

 Senarai Semak KPKT
       Jabatan Bangunan PBT
       Lampiran 3A Jabatan Bangunan
       Jabatan Kejuruteraan PBT
       Lampiran 3A Jabatan Kejuruteraan
       Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM)
       Seperator Jabatan Dalaman
       Seperator Jabatan Luaran
 Pindaan Senarai Semak KPKT (Teknik Luaran)
       Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA)
           Lampiran 3A JBPM
           Maklumat Tambahan JBPM
 Surat Perakuan Teknikal Luaran
       Lampiran I - Indah Water Konsortium (IWK)
       Lampiran I - Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
       Lampiran I - Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM)

  Permohonan Telekomunikasi 

 Unit Pusat Setempat (OSC)
       Borang Unit Pusat Setempat (OSC)
       Borang Khidmat Nasihat Jabatan Bangunan
       Borang Permohonan Kelulusan Mendirikan Menara dan Struktur Telekomunikasi        

 Senarai Semak Permohonan Telekomunikasi (Jabatan Bangunan)
       Senarai Semak MPS (3.0) Telekomunikasi
       TELCO Lampiran A
       TELCO Lampiran B

 Senarai Semak KPKT
       Jabatan Bangunan BPT
       Suruhanjaya dan Komunikasi Malaysia (SKMM)
       Seperator Jabatan Dalaman
       Seperator Jabatan Luaran
 Pindaan Senarai Semak KPKT (Teknikal Dalaman)
       Lampiran 3A Jabatan Bangunan
 Pindaan Senarai Semak KPKT (Teknikal Luaran)
       Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM)
           Lampiran 3 SKMM
           Maklumat Tambahan SKMM
 Garis Panduan
       Contoh Tajuk Telco

  PIN PB-Pindaan Kepada Pelan Kelulusan 

 Pindaan PB Disekalikan

  TAM-Tambahan atau Pindaan Kepada Pengguna

 Tambahan PB Disekalikan
Kemaskini Terakhir: Selasa, 22 Januari 2019 - 8:35am