MENU
Objektif Penubuhan PSR
   
Objektif Am
   
icon Majlis Perbandaran Selayang dapat mempelbagaikan lagi cabang program di bawah "Mesra Rakyat".
icon Perbandaran Selayang dapat mewujudkan hubungan dua hala yang lebih baik antara warga Perbandaran
  Selayang dengan pihak MPS
icon Alternatif yang terbaik supaya Majlis Perbandaran Selayang dapat memberi sumbangan dan bakti kepada seluruh
  warga Perbandaran Selayang
icon Salah satu kaedah kepada MPS bagi melaksana program yang berbentuk manjaga kebajikan warga
  Perbandaran Selayang
   
Objektif Khusus
   
icon Memberi pendedahan kepada warga Perbandaran Selayang mangenai penggunaan komputer amnya dan
  teknologi maklumat khususnya.
icon Memberi kemudahan dengan mewujudkan peluang kepada orang ramai, khasnya warga Perbandaran Selayang
  untuk mendalami teknologi maklumat dan sekaligus dapat melahirkan masyarakat yang celik IT
   
Perkhidmatan Yang Sedia dan Dibangunkan.
   
Perkhidmatan Sedia Ada
   
 

Pusat Siber Rakyat amnya memberikan perkhidmtan melayari internet kepada penggunanya. Bagi menambah keselesaan dan untuk menarik lebih ramai lagi pengguna, pihak pengurusan telah mempelbagaikan perkhidmatan. Antaranya adalah seperti berikut :-

 • iconLayaran internet
 • iconBantuan pembelajaran & khidmat nasihat dari kakitangan yang bertugas.
 • iconKhidmat Pusat Sumber Kecil (Penyediaan buku-buku berkaitan dengan Teknologi Maklumat)
 • iconRuang membaca (Surat Khabar & Majalah disediakan)
 • iconMenyediakan ruang penggunaan yang selesa, kemas and tenteram
 • iconKemudahan ruang rehat dan permainan
 • iconMenubuhkan kelab ahli Pusat Siber Rakyat- pelbagai kemudahan dan keistimewaan diberikan
   
Perkhidmatan Yang Dibangunkan
 
 
 • iconMeningkatkan sistem jaringan internet
 • iconMenyediakan sistem Server/Pelayan Internet
 • iconMenyediakan perkhidmatan perisian permainan berkomputer dan internet
 

 

   
Pusat SiberPusat Siber
   
Kelab Pusat Siber MPS
   
  Bagi memupuk minat serta kesenangan orang ramai menggunakan kemudahan di Pusat Siber Rakyat ini, pihak pengurusan telah menubuhkan kelabnya tersendiri. Rasionalnya, disamping dapat memberi caj perkhidmatan yang murah, pihak MPS dapat mendekatkan lagi hubungan dengan masyarakat dengan menjalankan pelbagai aktivti.

Bil Kategori Ahli Yuran Keahlian (Tahunan)
1  Pelajar Sekolah Rendah  RM 6.00
2  Pelajar Sekolah Menengah  RM 12.00
3  Pelajar Institut Pengajian Tinggi  RM 24.00
4  Pelajar Keluarga - Ibu bapa dan 3 orang anak  RM 50.00
5  Warga Tua - 55 tahun ke atas  PERCUMA
6  Umum  RM 30.00
   
Kelebihan
 
 • iconMenikmati kadar penggunaan
 • iconDapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kelab atau anjuran pihak MPS secara percuma
 • iconDapat menikmati pelbagai kelebihan yang akan diberikan oleh Kelab Pusat Siber Rakyat secara percuma
Kemaskini Terakhir: Isnin, 17 Jun 2019 - 3:58pm