MENU

Pejabat Daerah Dan Tanah Gombak akan membuat Permohonan Pelupusan Secara Pemberimilikan Tanah Kerajaan Di Bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara Secara Jualan Terus Mengikut Arahan Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 3/2016 di Daerah Gombak.

Sila semak dokumen di bawah untuk maklumat lanjut dan lokasi

Kemaskini Terakhir: Selasa, 17 September 2019 - 5:10pm