MENU
  Jabatan

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

  Jabatan Khidmat  Pengurusan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Kejuruteraan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Pelesenan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Penguatkuasa Dan Keselamatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Perancang Bandar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Perbendaharaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Korporat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Bangunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Kontrak & Ukur Bahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Landskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Pembangunan Masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Perundangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Audit Dalam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Teknologi Maklumat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jabatan Pusat Setempat (OSC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bahagian Urusetia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan MPS berikut dipaparkan setiap suku tahun.

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 20 Februari 2019 - 3:48pm