MENU
  1. Memproses permohonan pelan bangunan baru melalui Jabatan Pusat Setempat (OSC) tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat dalam tempoh 30 hari bekerja.
  2. Memproses permohonan pelan bangunan (Rumah sesebuah) di Jabatan Bangunan tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat dalam tempoh 30 hari bekerja.
  3. Memproses permohonan pelan bangunan untuk tambahan rumah kediaman dan pelan setara (buku panduan) untuk kerja-kerja kecil rumah kediaman dengan syarat permohonan lengkap dalam tempoh 24 jam hari bekerja.
  4. Memberi maklumbalas aduan berkaitan bangunan dalam tempoh 7 hari bekerja.

 

<<Kembali

Kemaskini Terakhir: Selasa, 17 September 2019 - 5:10pm